پزشک تغذیه و متابولیسم و عضوانجمن رژیم درمانی آمریکا

ویزیت ویدئویی

مراجعین محترم، جهت انجام مشاوره ویزیت ویدئویی آنلاین با دکتر محمد آذرفر می توانید از طریق سایت و اپلیکیشن مشاوره پزشکی زوپ اقدام کنید. همچنین از طریق این سایت علاوه بر مشاوره ویدئویی می توانید با دکتر محمد آذرفر ویزیت متنی نیز داشته باشید.