پزشک تغذیه و متابولیسم و عضوانجمن رژیم درمانی آمریکا

مشاوره آنلاین

مراجعین محترم، جهت انجام مشاوره آنلاین با دکتر محمد آذرفر می توانید از طریق سایت و اپلیکیشن مشاوره پزشکی زوپ اقدام کنید.همچنین از طریق این سایت علاوه بر مشاوره متنی می توانید با دکتر محمد آذرفر ویزیت ویدئویی نیز داشته باشید.