پزشک تغذیه و متابولیسم و عضوانجمن رژیم درمانی آمریکا
کرونا ؛ واژه ای که شاید کمتر کسی این روزها اسم آن را نشنیده باشد.در این مطلب ما می خواهیم تاثیر رژیم غذایی در این بیماری را بررسی کنیم اما قبل از آن باید کمی بیشتر در رابطه با این بیماری بدانیم. کرونا که در […]